หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 26 วันที่ 1 กันยายน 2017

   วันนี้กลุ่มของผมได้นำตะไคร้ที่เป็นสวนกานและใบมาทำการแก้ไขเพราะว่าขนาดกานและใบมีความยาวเกินไปก็เลยนำมาแก้ไขโดยการตัดให้เหลือประมาณ 1 นิ้ว 

ภาพกานตะไคร้ครับ


ภาพใบตะไคร้ที่ตากแห้งครับแล้วนำมาแก้ไขให้เหลือความยาวประมาณ 1 นิ้วครับ


ภาพระหว่างการแก้ไขใบตะไคร้ให้เหลือประมาณ 1นิ้วครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)