หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 25 วันที่ 31 สิงหาคม 2017

        วันนี้กลุ่มของผมเข้าสวนไปตัดตะไคร้เพื่อจะนำตะไคร้มาสับให้ได้ 20 โล เพราะว่าที่สับไปวันนั้นยังไม่พอ 20 โลครับ และพอช่วงที่กลุ่มของผมได้ก็ทำการสับตะไคร้เสร็จก็ได้ทำการปลูกดาวเรืองต่อครับ

ภาพระหว่างการตัดตะไคร้ครับ


ภาพระหว่างการสับตะไคร้ครับ


ภาพระหว่างการเอาดินใส่ถุงและก็เอาต้นดาวเรืองมาปลูกครัล


ภาพดาวเรืองที่ปลูกเสร็จครับ


ภาพระหว่างการรดน้ำดาวเรืองที่ปลูกเสร็จครับ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)