หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 23 วันที่ 29 สิงหาคม 2017

          วันนี้กลุ่มของผมได้เข้าไปในได้เดินทางไปยัง อบต.เจ็ดริ้ว เพื่อมาร่วมช่วยปลูกหรอเพาะต้นดาวเรืองจำนวน 2000 ต้นเพื่อถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยได้ทำงานร่วมกับพี่ๆที่ อบต.อีกด้วยส่วนผสมในการเพาะดาวเรืองก็จะมี แกลบ 4 ส่วน ขี้เถ้า 3 ส่วน และขุยมะพร้าว 3 ส่วน คลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันและนำมาใส่ถุงดำเพื่อเพาะดาวเรือง หากใช้ดินล้วนอัตราการงอกก็จะมีได้น้อย

ภาพต้นดาวเรืองครับ


ภาพระหว่างการคลุกดินครับ


ภาพระหว่างการเอาดินใส่ถุงแล้วปลูกต้นดาวเรือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)