หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 24 วันที่ 30 สิงหาคม 2017

            วันนี้กลุ่มของผม ได้เข้าร่วมการประชุม ธ.ก.ส ประจำปีที่วัดเจ็ดริ้ว ทางคณะเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส ก็มาให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาลของรัฐบาลคือ สวัสดิการผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรรวมตัวกันกู้เงินได้ ทวีโชคสมุดเล่มสีแดง

ภาพระหว่างการประชุม


ภาพระหว่างการประชุม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)