ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 26

วันที่ 1 กันยายน 2560

วันนี้กลุ่มดิฉันได้ทำการแก้ตะไคร้ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องจากคนที่มาสั่งได้มาดูงานตะไคร้ที่กลุ่มดิฉันทำไว้ เขาบอกว่าความยาวของตะไคร้ยาวเกินไปจึงต้องแก้ โดยแก้ตัดเอาความยาวแค่ 1 นิ้ว และแยกก้านกับใบออกจากกันทั้งหมด

                                         รูปการแยกต้นตะไคร้กับใบตะไคร้ออกจากกัน


                                                            รูปต้นตะไคร้ที่แยกออกมา


                                                          รูปใบตะไคร้ที่แยกออกมา


                                          รูปการแก้ตัดใบตะไคร้ให้ความยาวเหลือแค่ 1 นิ้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)