170903-3 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด D – Deal

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.09.03


Collins COBUILD English Usage

อธิบาย การใช้ “deal” “a great deal” และ “a good deal” ว่า

สำนวน “a great deal” และ “a good deal” ของบางสิ่ง หมายถึง

        “จำนวนที่มากอย่างยิ่ง ของสิ่งนั้น”

โดยที่ทั่วไป นิยม “a great deal” มากกว่า เช่น

           ‘There was a great deal of concern about energy shortage.

           ‘She drank a good deal of coffee with him in his office.’

ข้อควรระวัง

    สามารถใช้ สำนวนเหล่านี้ ได้แต่เพียงกับ นาม ชนิด นับไม่ได้

    สามารถใช้ “a great deal of money.”

     แต่ไม่ใช้กับ “a great deal of apples.”

“ถ้าคุณทำ “’a great deal’ หรือ ‘a good deal’ ของ บางสิ่ง” หมายถึง

    “คุณใช้เวลานาน ในการทำสิ่งนั้น” เช่น

            ‘They talked a great deal.’

“เมื่อคุณ “deal with” บางสิ่ง” หมายถึง

      “คุณให้ ความสนใจต่อสิ่งนั้น” และบ่อยครั้งแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง เช่น

           ‘They learned to deal with any sort of emergency.’

รูป ‘past tense’ และ ‘-ed participle’ ของ “deal” คือ “dealt” เช่น

          ‘When they had dealt with the fire, another crisis arose.’

          ‘Any queries will be dealt with immediately.’

“ถ้า หนังสือ/คำปราศรัย/หรือ ภาพยนตร์ ‘deals with’ เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ”

      หมายถึง “เป็นสิ่งที่ เกี่ยวเนื่อง กับเรื่องนั้น” เช่น

           ‘Chapter 2 deals with contemporary Paris.’

           ‘The film deals with a strange encounter between two soldiers.’


Dictionary of Problem Words and Expressions

ให้รายการคำ ที่ใช้ร่วมกับ “deal” เช่น

“do a deal” เช่น

          ‘The two companies have recently done a major deal.’

“make a deal” ใช้ เป็นทางการ เช่น

           ‘Why don’t we make a deal to stay out of each other’s way?’

“reach/strike a deal” หมายถึง

     “ตกลงกันได้หลังการปรึกษากันอย่างมาก” เช่น

           ‘The US and North Korea reached a deal about North Korea’s nuclear development program.’

“sign a deal” เช่น

           ‘The singer has signed a 20$ million deal with an American TV network.’

“negotiate a deal” หมายถึง

     “ตกลงกันได้ หลังจากหารือกัน เป็นเวลานาน” เช่น

          ‘We have negotiated a special deal with one of the world’s leading car hire companies.’

“close/conclude a deal” หมายถึง

      “ตกลงกันได้อย่างเป็นทางการ” เช่น

           ‘A deal between the two companies has now been concluded.’

“clinch a deal” หมายถึง “ตกลงกันได้ในที่สุด”

     โดยเฉพาะใน ‘เรื่องที่ดีสำหรับคุณ’ เช่น

           ‘The salesman was eager to clinch the deal.’

“cut a deal” ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง “ตกลงกันได้”

       โดยเฉพาะ “เมื่อเป็นเรื่องยาก” หรือ “ต้องยอมรับบางสิ่ง ที่ไม่อยากได้” เช่น

            ‘In the end, they had to cut a deal with the Communists.’

“have a deal” ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง

      “ได้ทำ/ตกลง กันได้ในเรื่องหนึ่ง” เช่น

           ‘Do we have a deal?’

“get a good deal” หมายถึง “ซื้อบางสิ่งได้ในราคาถูก” เช่น

           ‘He thought he had got a good deal.’

“back out of/pull out of a deal” หมายถึง

     “ตัดสินใจ ไม่ตกลงหลังการหารือแล้ว” เช่น

          ‘Twenty-five jobs were lost after their partner pulled out of the deal.’

“a deal goes through/ahead” หมายถึง

      “เกิดขึ้น ตามที่จัดเตรียมไว้” เช่น

            ‘It’s 99% certain that the deal will go through.’

“a deal falls through” หมายถึง

      “ไม่เกิดขึ้น ตามที่ได้เตรียมไว้” เช่น

            ‘The cost was simply too high, so the deal fell through.’

“a good deal” หมายถึง

      “ราคาน่าพอใจ ที่เสนอ/จัดให้” เช่น

           ‘You can buy two for $10, which sounds like a good price.’

“a business deal” เช่น

            ‘He lost a fortune in an unwise business deal.’

“a pay deal” หมายถึง “ข้อตกลงหนึ่ง”

    ที่เกี่ยวกับว่า จะต้องจ่ายเงินจำนวนเท่าใด”

           ‘They are currently negotiating a new pay deal.’

“a peace deal” หมายถึง

      “ข้อตกลง ที่จะหยุดการสู้รบระหว่างประเทศ” เช่น

           ‘Hopes of a peace deal are fading.’

“a financial/political deal” เช่น

          ‘After weeks of negotiation the prospect of a political deal seemed increasingly unlikely.’

“an arms/weapons deal” หมายถึง

      “ข้อตกลง ที่เกี่ยวข้องกับ การขายอาวุธ” เช่น

          ‘A number of recent arms deal have embarrassed the government.’

“a record deal” หมายถึง

      “ข้อตกลง ระหว่าง นักร้อง/วงดนตรีและบริษัทบันทึกเสียง” เช่น

          ‘It’s hard for a band to get a record deal.’

“a one-year/two-year deal” หมายถึง

      “ข้อตกลง ที่กำหนดเวลา ตายตัว” ว่า หนึ่งหรือสองปี เช่น

           ‘The five-year deal is estimated to be worth $17.2 million.’

“a shady deal” หมายถึง

      “ข้อตกลงที่ ไม่ซื่อตรง/ผิดกฎหมาย” เช่น

           ‘Some senior members of the party were involved in shady deals and bribery.’

“part of the deal” เช่น

           “I got free accommodation as part of the deal.’

“the terms of a deal” หมายถึง

        “รายละเอียด หรือเงื่อนไข ข้อตกลง” เช่น

            ‘The hotel group refused to release the financial terms of the deal.’

“a done deal” ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง

     “บางสิ่ง ที่ได้ตกลงกันแล้วอย่างครบถ้วน” เช่น

          ‘The takeover has been described as a done deal.’

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน D Revisedความเห็น (0)