ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 25

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

วันนี้กลุ่มดิฉันได้เข้าสวนไปตัดตะไคร้เพื่อจะนำตะไคร้มาสับให้ได้ 20 โล เพราะเมื่อครั้งที่แล้วยังไม่พอจึงต้องเข้าสวนไปตัดมาอีกเพื่อให้พอ และหลังจากสับตะไคร้เสร็จแล้วช่วงบ่ายป้าทิพย์ได้ต้นดาวเรืองมา 500 ต้น กลุ่มดิฉันจึงได้ช่วยป้าทิพย์ปลูกต้นดาวเรืองโดยนำดินใส่ถุงดำและนำต้นดาวเรืองใส่ลงไปในถุงที่ใส่ดินแล้ว จำนวนทั้งหมด 500 ถุง

                                                                  รูปการตัดตะไคร้


                                                             รูปตะไคร้ที่ตัดมาทั้งหมด


                                                                   รูปการตัดใบตะไคร้


                                                                  รูปการสับต้นตะไคร้


                                                       รูปต้นดาวเรืองจำนวน 500 ต้น


                                                      รูปดินที่ใช้ในการปลูกดาวเรือง


                                       รูปช่วยกันเอาดินใส่ถุงดำและนำต้นดาวเรืองใส่


                                       รูปต้นดาวเรืองที่ใส่ถุงหมดแล้วจำนวน 500 ถุง


                                                     รูปตอนรดน้ำต้นดาวเรืองที่เสร็จแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)