ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 24

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

วันนี้กลุ่มดิฉันได้เข้าร่วมการประชุม ธ.ก.ส ประจำปีที่วัดเจ็ดริ้ว ทางคณะเจ้าหน้าที่ของ ธ.ก.ส ก็มาให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องเกี่ยวกับนโยบาลของรัฐบาลคือ สวัสดิการผู้มีรายได้น้อย เกษตรกรรวมตัวกันกู้เงินได้ ทวีโชคสมุดเล่มสีแดง ฝากเงินครบ 3 เดือน ได้ 1 สิทธิ์รับคูปองลุ้นโชค และก็ให้ความรู้เกี่ยวกับ ธ.ก.ส A-mobile อีกด้วย

                                           รูปเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส มาให้ความรู้กับชาวบ้าน


                                              รูปเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส มาให้ความรู้กับชาวบ้าน


                                   รูปชาวบ้านที่มาเข้าร่วมการประชุม ธ.ก.ส ประจำปี


                                      รูปชาวบ้านที่มาเข้าร่วมการประชุม ธ.ก.ส ประจำปี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)