ฝึกงานวันที่ 31สิงหาคม 2560

ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพ การทำซาลาเปา 

หมู่ที่ 16 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม


ได้ทำปุ๋ยหมักชีวภาพที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านหุบรัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)