ฝึกงานวันที่ 30 สิงหาคม 2560

อาจารย์ได้มานิเทศงานครั้งที่ 1 ที่ อบต. โพรงมะเดื่อ


นำเสนอผลงานให้อาจารย์ได้ฟัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)