เครื่องสังเค็ด ที่ส่วนใหญ่จะนำมาจัดถวาย ที่แปลกจากการถวายตามปกติทั่วไปความเห็น (0)