โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันหยุดสุดสัปดาห์นี้ผู้เขียนอบรมวิชาประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นสาระที่ 4 ของกลุ่มวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จุดประสงค์หลักคือการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนร่วมวิชาชีพครู และนำแนวทางดังกล่าวช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์จึงเป็นการศึกษารากเหง้าของบรรพบุรุษโดยเฉพาะกษัตริย์ไทยในแต่ละยุคสมัย การนำมาปรับใช้กับปัจจบัน และเชื่อมโยงสู่อนาคต ผู้เขียนได้แต่บอกตนเองว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ แต่สามารถนำมาเป็นบทเรียนได้ทุกแง่มุม ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tienstukความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Active Learning=ห้องเรียนธรรมชาติ..

เรียนรู้..อยู่กับปัจจุบัน..คือการสร้างประวัติศาตร์..ที่ จะ เป็นอนาคต..

ห้องเรียนธรรมชาติคือการเรียนรู้..ตน..ฝึกฝนตน.(.มีและ ย่อมได้มา..ด้วย..ความอิสระ ทาง..ความคิด และจินตนาการ ที่มิใช่แค่เพียงเพ้อฝัน...)

ด้วย คาระวะ..จาก..ยายธี