ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 1 กันยายน 2560)

วันที่ 1 กันยายน ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ของการฝึกงานได้ไปช่วยกันเก็บของและกวาดเช็ดถูร้านสาหร่ายทองที่มีใว้วางจำหน่ายสินค้าของตำบลหนองสาหร่ายที่ทำเป็นผลิตภัณฑ์และใว้เปิดบูทเพื่อจำหน่ายและแสดงสินค้าค่ะ


                                           เก็บของและทำความสะอาดที่ร้านสาหร่ายทอง


                                         ถูพื้นในห้องเก็บผลิตภัณฑ์ของร้านสาหร่ายทอง

เมื่อเสร็จจากการทำความสะอาดที่ร้านสาหร่ายทองเสร็จ เราก็กลับมารับประทานอาหารเที่ยงที่ศูนย์เวลาประมาณ 13.00 เดินทางไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกที่มหาวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์นิเทศครั้งที่ 1 เพื่อให้อาจารย์ได้ตรวจงานที่ทำในระยะเวลาที่กำหนดไว้ค่ะ


                                          นิเทศครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)