ฝึกงานวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2560

ได้ทำแผนที่รอบนอกของตำบลโพรงมะเดื่อ


ได้ขุดดินเพื่อเอาไปปลูกต้นไม้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะเดื่อความเห็น (0)