หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่  26  วันที่  1  กันยายน  2017

                         วันนี้กลุ่มของผมได้นำตะไคร้ที่เป็นสวนก้านและใบมาทำการแก้ไขเพราะว่าขนาดก้านและใบมีความยาวเกินไปก็เลยนำมาแก้ไขโดยการตัดให้เหลือประมาณ 1 นิ้ว 

 

นี่คือภาพของก้านตะไคร้


 

นี่คือภาพใบตะไคร้ที่ตากแห้ง  แล้วนำมาแก้ไขให้เหลือความยาวประมาณ 1 นิ้ว


 

นี่คือภาพ ระหว่างการแก้ไขใบตะไคร้ให้เหลือประมาณ 1นิ้ว


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)