หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ปลูกดอกดาวเรืองที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ประมาณ 200 ต้น

ครั้งที่  25  วันที่  31  สิงหาคม  2017

                จากการฝึกงานที่บ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว  ในครั้งนี้จะเป็นการปลูกดอกดาวเรืองที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ประมาณ 200 ต้น  จากงวดที่แล้วเราไปปลูกที่ อ.บ.ต เจ็ดริ้ว ครั้งนี้เรากับมาปลูกที่ศูนย์ของเราเองคือปลูกเพิ่มอีก 200 ต้น ครั้งที่แล้วปลูกไป 50 ต้น การปลูกครั้งนี้จะเป็นการปลูกแบบดินผสมนำลงใส่ถุงดำ แต่ไม่ได้ปลูกลงสู่พื้นดิน แต่จะเป็นการปลูกแบบใส่ในถุงดำ คือนำต้นที่เพราะกล้า นำลงมาปลูกใส่ในถุงดำที่เกิดจากดินผสม ให้ได้ 200 ต้น เหตุที่ปลูกใส่ถุงดำเพราะว่าดูแลรักษาง่าย และอีกอย่างเพื่อเอาไว้ใช้งานจัดการประชุมตกแต่ง หรือเรียกว่าการจัดสวนให้สวยงาม

 

ภาพนี้คือดินผสมที่ไว้ปลูกดอกดาวเรือง


 

ภาพนี้คือดินผสมที่เทลงพื้น และเตรียมปลูกดอกดาวเรือง


 

ภาพนี้คือดอกดาวเรืองที่ถูกเพราะกล้า และเตรียมที่จะปลูกลงใส่ถุงดำ


  

ภาพนี้คือภาพที่นักศึกษาร่วมกันนำดินผสมใส่ถุงดำ  เพื่อที่จะปลูกดอกดาวเรือง ที่เกิดจากการเพราะกล้าในถาด


 

ภาพนี้คือดอกดาวเรืองที่ปลูกลงในถุงดำเสร็จแล้ว  และเตรียมรดน้ำให้ชุ่มเพื่อการเจริญเติบโต


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)