เช้าวันพรุ่งนี้ ผมต้องเดินทางไปร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสรุปโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่จังหวัดน่าน  งานนี้คุณพะยอม  วุฒิสวัสดิ์ ชุมชนคนคอเดียวกันประสานงานมา  จัดระหว่าง 27-29 พ.ย. 49 ที่โรงแรมเทวราช  เสียดายงานนี้ ผศ.ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ เครือข่ายจาก มรภ.กำแพงเพชร ติดราชการ เลยต้องไปเพียง 2 คน

       และคุณสายัณห์  ปิกวงศ์ ก็ติดภารกิจ  เลยเป็นโอกาสดีที่จะเปิดโอกาสให้เพื่อนนักส่งเสริมการเกษตรท่านอื่น ทีมงานคุณอำนวยของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ได้มีโอกาสไปร่วม ลปรร. ด้วย พิจารณากันอยู่นานเหมือนกัน  พบว่าทีมงานท่านอื่นๆ หลายท่านต่างก็เคยไปเรียนรู้และเสริมประสบการณ์กันมาบ้างแล้ว งานนี้เลยเลือกคุณประสิทธิ์  อุทธา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากอำเภอพรานกระต่ายไป ลปรร. เพราะในพื้นที่มีบริบทของชุมชนคล้ายกับจังหวัดน่าน เมื่อได้เรียนรู้แล้วสามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องานส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดกำแพงเพชรได้  อีกอย่างพี่ประสิทธิ์เป็นคนจังหวัดน่าน เผื่อจะได้กลับไปเยี่ยมบ้านด้วย

       คุณประสิทธิ์ อุทธาท่านนี้ เป็นนักส่งเสริมที่มีประสบการณ์ในภาคสนามสูงมาก  และเราได้เปิดโอกาสให้ได้เข้าร่วมเรียนรู้และเป็นทีมทำงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ที่ผ่านมาเราได้เสริมหนุนเปิดโอกาสให้ได้ ลปรร. เช่น

  •  การ ลป.ประสบการณ์กับนักส่งเสริมฯมือใหม่ (ลิงค์)
  • ทีมงานวิจัยPAR พืชปลอดภัย  (ลิงค์)
  • งานสรุปครึ่งปีการจัดการความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตร (ลิงค์) 
  • งานตลาดนัดKMกรมส่งเสริมการเกษตร (ลิงค์)
  • ฯลฯ

         ก่อนไปผมก็ได้พูดคุยเล่าความเป็นมาของงานที่จะไป และนำบันทึกที่เคยไปจังหวัดน่านมาให้ได้อ่านเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  ซึ่งกิจกรรมนี้จะคล้ายๆ กับการวิจัย PAR อาหารปลอดภัยที่เราดำเนินการกันอยู่  เป็นการวิจัยโดยชุมชน พวกเราคงได้เรียนรู้อะไรอีกมาก

        แล้วจะบันทึกมาให้อ่านต่อไปนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก