ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ มีผู้มารับคำปรึกษา และรับการรักษาเรื่องผิวแห้ง และผิวหนังอักเสบจากผิวแห้งหลายคน โดยเฉพาะผู้ที่มีผื่นผิวหนังที่เกิดจากภูมิแพ้ (atopic dermatitis) จะมีอาการมากขึ้นในช่วงนี้  มีหลายปัจจัยที่ทำให้อาการที่เกิดจากผิวแห้งกำเริบมากขึ้น โดยเฉพาะ อากาศแห้ง หรือการที่มีความชื้นในอากาศลดลงเมื่อเทียบกับฤดูอื่นๆ  อายุที่มากขึ้นโดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ  ที่มีผิวหนังที่บางและแห้งเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เป็นปัจจัยที่สำคัญทำให้มีอาการของผิวแห้งมากขึ้นอีกด้วย ประการสุดท้ายคือ สบู่ที่ใช้ รวมทั้งความบ่อยของ การอาบน้ำ ก็เป็นส่วนที่สำคัญของอาการของผิวแห้ง การแก้ปัญหาก็ควรจะดูที่สาเหตุแล้วแก้ให้ตรงจุดครับ