อยากแลกเปลี่ยนในฐานะพี่ๆน้องๆ ที่ลงเรือลำเดียวกัน แต่คนละไม้พาย   เคยมีพี่ๆน้องๆ ถามว่าทำงานอย่างไรให้เสร็จทันเวลา ทำงานโรงเรียนพ่อแม่อย่างไรทั้งในโรงพยาบาลและศูนย์เขต แล้วยังมีงานตามแต่จะมอบหมายมากอีก เหนื่อยมั้ย เหนื่อยค่ะ เครียดด้วย เพราะอยู่ๆก็ต้องมารับงาน bestpractices อีกต่างหาก พลาดก็หลายครั้ง แล้วทำอย่างไร

ขั้นแรก ปลงก่อนเลย เราเป็นข้าราชการ เราเลือกเองไม่มีใครใช่ปืนจ่อบังคับ

ขั้นที่สอง เตรียมการ ศึกษาทุกเรื่อง โดยเฉพาะคำศัพท์สารพัดคำทั้งที่คุ้นหูและไม่คุ้นหู TQM PMQA HA HPH ISO JD PM WIฯลฯ เพราะเรามาจากพยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่ผู้บริหาร  แถมยังต้องศึกษาว่า"โรงเรียนพ่อแม่คืออะไร ทำอย่างไร ใครคือผู้ร่วมงาน ใครคือลูกค้า เกณฑ์ชี้วัดคืออะไร แล้วจะเก็บอย่างไรเพราะเก็บตั้งแต่ตั้งครรภ์จนกระทั่งเด็ก 5 ขวบโน่นแน่ะ ฯลฯ"

ขั้นที่สาม ถามมากๆ ทั้งจากที่ปรึกษาและไม่ใช่ที่ปรึกษา..พี่หม่วย (สาวิตรี เชี่ยวชาญธนกิจ) พี่นุช(ปิยวรรณ สุวัฒนรัตน) พี่วล(กรวิกา ภู่พงศ์พันธุกุล) ถามทุกเรื่องที่ไม่รู้จัก และไม่แน่ใจ

ขั้นที่สี่ ลุยเป็นไงเป็นกัน ลองทำดู ทั้งเรื่องวิจัย...ที่ไม่เคยเรียนมาเลย  ทั้งเรื่องโครงการ..ทั้งที่เคยเขียนอยู่ 1 โครงตอนอยู่ศูนย์ข้อมูล

"ทุกวันนี้เริ่มทำวิจัยได้แล้ว 2 เรื่อง เขียนโครงการได้แล้ว ได้รูปแบบการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่ที่งานฝากครรภ์ที่ลงตัวแล้วประมาณ 80%"

ความสำเร็จมาจาก....ใจค่ะ ดีใจที่มีที่ปรึกษาแสนดีและทีมสหสาขาที่เข้มแข็งและสำคัญผู้บริหารให้การสนับสนุน ค่ะ

และสำคัญสุดที่เรามีต้นแบบที่ดี ..ในหลวงของเราค่ะ เติมใจให้หลายๆครั้งที่ท้อ