ถึงแม้ว่าเสร็จสิ้นโครงการ Patho OTOP แต่ความประทับใจที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการมีมากจนไม่สามารถพูดได้หมด...ตาขอเล่าผ่านบล็อกก็แล้วกัน

  • เป็นเพียงประสบการณ์ส่วนหนึ่งของตนเองที่ได้เรียนรู้...จากการเข้าร่วมโครงการ Patho OTOP 1 และ 2 :

  -  ได้เรียนรู้การทำ Power Point โดย ดึงแก่นความรู้ ที่ได้แต่ละขั้นตอนของโครงการ มาจัดวาง และนำเสนอตามรูปแบบที่ตนเองถนัด(ตื่นเต้นทุกครั้งค่ะ)

   -  ได้เรียนรู้และ เข้าใจสถิติเบื้องต้น...อ่านจากตำรา(ที่ปรึกษา อ. นุชรัตน์ นำมาให้ 1 เล่ม มึน!!!เลยค่ะ) เรียนรู้จากพี่เลี้ยง(อ.เม่ย คุณชวดี นพรัตน์) เรียนรู้ผ่านบล็อกและมีหลายๆ ท่านที่ให้ความกระจ่าง...ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

   -  ได้คิดได้วางแผนงานอย่างเป็นระบบ:ตามขั้นตอนและตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

   -  สามารถแก้ปัญหาหรืออุปสรรค: ที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   -  ได้มิตรภาพและกำลังใจอีกทั้งน้ำใจ:...จากเพื่อนร่วมทีม...ร่วมงาน...พี่เลี้ยง...ที่ปรึกษา...ตลอดถึงท่านคณะกรรมการและหัวหน้าภาค

   -  ได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมีค่าในสังคม: เพื่อตอบแทนหน่วยงานและภาควิชา(องค์กร)..."ขอเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"

   -  ได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกๆ:...ได้คิดและทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและนำพาในสิ่งที่ดีให้ตนเอง

   -  มีความสุขและภูมิใจ:ที่ได้เห็น การจัดเก็บและนำตัวอย่างเลือดมาทำการทดสอบ reticulocyte count ได้ในระหว่างวันและวันถัดไปซึ่งเป็นผลงานจากโครงการ Patho OTOP2 เรื่อง "ตามรอย reticulocyte" ...โดยนำวิธีการที่ได้จากโครงการ Patho OTOP1 เรื่อง "ลดเวลาการทดสอบ reticulocytecount" มาใช้ทำการทดสอบ