ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวอ.สองพี่น้องจ.สุพรรณบุรี วันที่6กรกฏาคม พ.ศ. 2560

8.00-17.00 น.  รดน้ำต้นไม้รอบศูนย์และตัดหญ้าพรวนดินเตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นไม้เพิ่ม


ถางหญ้าปรับพื้นที่เตรียมปลูกต้นไม้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนตำบลดอนมะนาวความเห็น (0)