ร่มไม้ใหญ่ใกล้ทาง

ประธานกลุ่ม
กลุ่มร่มไม้ใหญ่ใกล้ทาง
Usernamerommaiyaiglaitang
สมาชิกเลขที่37111
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด : ที่บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ

นิสัย : พูดตรงไปตรงมา ถือสัจจะ

ชอบสะสม : พระเครื่อง

รัก : ต้นไม้และธรรมชาติ

เกลียด : คำพูดขวานผ่าซากของตัวเอง

สนใจ : ศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรม

ปณิธาน : ตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือ เด็ก ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ทุกข์ยาก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

ความภาคภูมิใจ : ยังไม่มี เว้นแต่สามารถทำปณิธานได้สำเร็จ

เทิดทูน : พระราชดำรัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

                           ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว       เปนที่สอง

               ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์                  เปนกิจที่หนึ่ง

               ลาภทรัพย์และเกียรติยศ                     จะตกมาแก่ท่าน

               ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพย์            ไว้ให้ บริสุทธิ