เพิ่งสอบ specialize เสร็จ เหลือ Qualifying Exam และ Research อีกสองวัน สอบในวันที่ 28-29 .. ทำให้วันนี้ว่างพออ่านหนังสือได้บ้าง เมื่อวานรู้สึกผิดที่ไม่ได้เขียนบันทึกเพราะวุ่นวายกับการสอบ พอสอบเสร็จก็รู้สึกโล่งไปได้เหมือนกัน  website นี้เป็นคำศัพท์เกม Hangman (แขวนคอ)ไม่ใช่ Handy man ยิ้ม ยิ้ม นะครับ ถ้าเลือกคำศัพท์ไม่ได้จะโดนแขวนคอ ถ้าได้จะบอกว่าเราชนะ พยายามหาเกมที่มีเสียงแต่พบแต่เกมต่อสู้กัน ไม่เหมาะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ลองเข้าไปเล่นนะครับ ดูว่าจะได้กี่คำ   <ul><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt"><div align="justify">Adjectives for People </div></li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Adverbs of Time </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Animals </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Bank </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Baseball </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Body </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Buildings and Places </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Car Parts (US) </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">City </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Classroom </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Clothes </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">The Basic Colors (American Spellings) </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">The Basic Colours (British Spellings) </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Cooking </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Days of the Week </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Desserts </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Dinner Table </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Family Members </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Fruit </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Geography </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">House </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Months </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Numbers 1-10 </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Numbers 1-20 </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Restaurant </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Tools </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Transportation </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Vegetables </li><li class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: list 36.0pt">Weather </li></ul><p>                               </p><p>  เป็นเกมที่ตั้งใจหาให้เด็กๆใช้เวลานานเหมือนกัน แต่ดีใจที่หาเกมฝึกภาษามาให้ได้ ขอให้มีความสุขกับการเล่นนะครับ ได้ผลอย่างไรบอกด้วยครับ ขอบคุณมากครับผม</p>