จากที่ได้มีคนถาม(คุณ111)ว่าโครงการTUCของบำราศฯย่อมาจากคำว่าอะไร...วันนี้ตอนบ่ายได้เข้าร่วมประชุมในโครงการCT3-BI(เป็นชื่อเรียกโครงการการเสริมความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังวัณโรคในสถาบันบำราศนราดูร)และได้เจอกับพี่ชนกพรรณผู้ประสานงานBI-TUCจึงสอบถามชื่อเต็มของTUCมาตอบค่ะ

T=Thailand MOPH( กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย )

U=United state CDC( ศูนย์ควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา )

C= Collaboration (ความร่วมมือ)

ชื่อไทยๆ"โครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข"