ย้ายบ้านใหม่ครับ....ตอนนี้มีบ้านใหม่ซึ่งเป็นของญาติๆ กับ GotoKnow ให้เข้าไปอยู่อาศัยได้ฟรี ผมก็เลยไปจับจองก่อน 1 Unit และจะได้ขยายสาขาต่อไป

    ตอนนี้เลยต้องย้ายสมบัติบางส่วนไปอยู่บ้านใหม่ บ้านใหม่ผมมี address ดังนี้ครับ http://learners.in.th/blog/BEEMAN

    ถ้าท่านใดว่างๆ เหงาๆ ก็ไปเที่ยวบ้านใหม่ผมได้นะครับ..