วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549    เป็นสัปดาห์ที่  3  ของการฝึกงานแล้วนะค่ะ  วันนี้ไปถึงบริษัทเวลา 7.45 น. ค่ะ  ช่วงเช้าพิมพ์งานเอกสารที่ค้างไว้ของเมื่อวานให้เสร็จเรียบร้อย ค่ะ พิมพ์ได้แค่ 30 หน้า ก็ได้เวลาพักเที่ยงพอดีค่ะเลยไปพักทานข้างกลางวัน  แล้วกลับมาทำงานช่วงบ่ายงานที่ได้ทำ  คือ1.  ทำป้ายชื่อผู้เข้าอบรมวันจันทร์ที่ 27พฤศจิกายน พ.ศ. 2549    จำนวน 42 คน2.  จัดห้องอบรมโดยจัดโต๊ะและเก้าอี้จำนวน   42   คน 3. จัดเอกสารสำหรับเข้ารับฟังการอบรม จำนวน  42  ชุด4. นำรายชื่อผู้เข้าอบรมไปติดที่บอร์ดหน้าห้องเรียน อาคาร 3  ชั้น 2  ห้อง  204 ค่ะ