ยอดพุทธมนต์

                                          

ผู้ประพันธ์ :ท่านพุทธทาสภิกขุ

 

"มันเกิดขึ้น -ตั้งอยู่ -แล้วดับไป"          นี้เป็นมนต์บทใหญ่ใช้เมื่อได้

ซึ่งลาภยศ สรรเสริญ สุขใจกาย          ไม่เมามาย ลืมตัว  หรืองัวเงีย

"มันเกิดขึ้น -ตั้งอยู่ -แล้วดับไป"      ก็เป็นมนต์บทใหญ่ใช้เมื่อเสีย

ซึ่งลาภยศสรรเสริญสุขแม้ลูกเมีย  ไม่อ่อนเปลี้ย สับสน หรือวุ่นวาย 

"มันเกิดขึ้น -ตั้งอยู่ -แล้วดับไป"      ใช้เป็นมนต์บทใหญ่ครั้งสุดท้าย 

เป็นอาวุธสัประยุทธ์กับความตาย แสนสบายเพราะก้าวล่วงจากบ่วงมาร