​ความล้มเหลวของหลักสูตร MBA ในสหรัฐฯ

ความล้มเหลวของหลักสูตร MBA ในสหรัฐฯ

บทความเรื่อง Thinking of taking a pricey MBA course in the US? Think again ลงใน นสพ. เดอะเนชั่น วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ บอกเราว่า เวลานี้ในสหรัฐฯ หลักสูตรและปริญญา MBA เฟ้อ และในหลายมหาวิทยาลัย คุณภาพต่ำ และที่ร้ายคือ ทำร้ายผู้เรียนด้วยการบ่มเพาะความโลภ (เขาใช้คำว่า “overwhelmed by a pervasive ethos of greed”) แทนที่จะบ่มเพาะปัญญา และจิตใจที่เห็นแก่สังคม ส่วนรวม

เขาบอกว่าหลักสูตร MBA ส่วนใหญ่ไม่ได้สอนวิชาจริงจัง กลายเป็นที่คนมาสร้างเครือข่ายกัน การจบ MBA จึงมีความหมายน้อยลง เวลานี้มีหลายตำแหน่งงาน ที่เดิมรับคนจบ MBA เขาหันมารับคนเก่งที่ไม่จบ MBA

ผู้เขียนเรียกร้องให้หลักสูตร MBA หันกลับไปหาอุดมการณ์เดิม ให้เน้นความเป็นวิชาชีพ เช่นเดียวกับวิชาชีพแพทย์ และนักกฎหมาย ซึ่งจะต้องบ่มเพาะอุดมการณ์เพื่อสังคม

วิจารณ์ พานิช

๒๗ พ.ค. ๖๐

ห้องรับรองของการบินไทย สนามบินเชียงใหม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)