นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษากับศตวรรษที่ 21

เมื่อกล่าวถึงคำว่าศตวรรษที่ 21 แล้ว แน่นอนว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก ศตวรรษที่ 19 และ ศตวรรษที่ 20 อย่างแน่นอน กล่าวก็คือ คำว่าศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อ 100 ปี 200 ปี ที่แล้ว ถ้าเมื่อเราย้อนกลับไปเมื่อ 100 ปี 200 ปีที่แล้วเทคโนโลยียังไม่มีความเจริญก้าวหน้าการเรียนการสอนส่วนใหญ่ก็มีแต่การท่องจำ อุตสาหกรรมหลายๆ อย่างก็ใช้การบันทึกลงสมุดบันทึก การทำบัญชีก็ต้องทำลงในสมุดบัญชี กล่าวก็คือทุกอย่างต้องมีการบันทึกในรูปแบบของเอกสาร แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมากทุกอย่างแทบจะไม่ได้มีการเขียนหรือการเก็บบันทึกไว้ในรูปแบบเอกสาร เพราะมีการบันทึกข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ท โทรศัพท์ และยังมีเรื่องการสื่อสารที่ไร้พรมแดนที่ระยะทางไม่สามารถกีดกั้นการติดต่อสื่อสารได้เลย แค่นี้เราก็คงจะพอนึกภาพเกี่ยวกับศตวรรษที่ 21 ออกแล้วว่ามีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 19 และ ศตวรรษที่ 20 อย่างไร

ต่อไปเราจะกล่าวถึงเรื่องการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อเราย้อนกลับไป 100 ปี 200 ปีที่แล้วเราจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีไม่มีความเจริญก้าวหน้า การติดต่อสื่อสารก็ไม่สะดวก การหาข้อมูลต่างๆก็ลำบากต้องศึกษาจากตำรา ผู้รู้ หรือจากคำบอกเล่าของผู้อื่น แต่ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งการสื่อสารที่สะดวกและรวดเร็ว การหาข้อมูลข่าวสารจากอินเตอร์เน็ตทำให้เราสามารถหาความรู้ได้ทุกเรื่องหรือทุกๆอย่างได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และมีความถูกต้องสูง แถมด้วยปัจจุบันถ้าเวลาเราอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เรายังมีเทพเจ้า Google ที่สามารถตอบเราได้ทุกคำถามและสอนเราได้ในทุกๆเรื่อง ทำให้โยงไปถึงด้านการเรียนการสอนเราต้องนึกถึงนักเรียนเป็นสำคัญ ปัจจุบันนักเรียนมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นอย่างดี บางครั้งก็รู้สึกว่าจะเก่งกว่าผู้ใหญ่หลายๆคน ดังนั้นการที่เขาจะมาสนใจเนื้อหาในการเรียนเนื้อหาที่มีเยอะแยะมากมายนั้นคงเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กในปัจจุบัน เพราะเขามีสิ่งที่สนใจมากมายจากการใช้เทคโนโลยี หรือจากการใช้อินเตอร์เน็ต ทั้งในเรื่องที่มีสาระรวมทั้งเรื่องที่ไม่มีสาระ ดังนั้น การเรียนการสอนในปัจจุบัน ก็ควรมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยการสอนในปัจจุบันเราควรที่จะเลือกสอนในเรื่องที่มีความสำคัญจากนั้นให้นักเรียนเป็นผู้นำความรู้นั้นไปต่อยอด แล้วโยงเนื้อหาที่สำคัญนั้นไปหาเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น นวัตกรรมจึงมีความสำคัญมากเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเพราะ การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันนั้นต้องอาศัยนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน บางคนที่ยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่านวัตกรรม ดังนั้นขอสรุปโดยย่อว่านวัตกรรมหมายความว่า การคิด และกระบวนการใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมให้ดีขึ้น จากความหมายที่ชัดเจนของคำว่านวัตกรรมก็จะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจอย่างแน่นอนเพราะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ทุกๆคนย่อมมีความสนใจ หรืออะไรก็ตามที่มีการนำของเดิมที่มีอยู่แล้วไปปรับเสริมปรุงแต่งให้ดีขึ้นให้มีความสวยงามขึ้นให้น่าสนใจขึ้น ก็จะทำให้ผู้เรียนมีความสนใจในสิ่งนั้นเพิ่มขึ้น

สรุปแล้วนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพราะเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ดังนั้นหวังว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุก ๆ ท่านจะมองถึงความสำคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิงจาก

- คุณครูวัชรา วิชาจารย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดโรงเรียนบ้านหนองปล้อง

- Pattanan Sawadvutipong http://pattanan2346.blogspot.com/2014/09/21.html

- Ratana RKDE http://ratanaporn2184.blogspot.com/2014/09/21-21-g...

- บัญญพนต์ พูนสวัสดิ์ https://www.digitalagemag.com/digital-education-%E...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในศตวรรษที่ 21ความเห็น (0)