ภาพรบกวนจากการถ่ายภาพรังสีระบบดิจิทัล

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือตามระยะเวลา การทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องมือ ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้งาน

สวัสดี ครับ

วันนี้จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนำเสนอตัวอย่างภาพรบกวนที่ขึ้นในการใช้งานแผ่นรับภาพดิจิทัล

ในขบวนการถ่ายภาพรังสีดิจิทัล (digital radiography)

ทางรังสีเทคนิค จะเรียกอย่างย่อ ว่า แผ่นดีอาร์ (DR)

การถ่ายภาพด้วยรังสีระบบดิจิทัล เป็นเทคโนโลยีใหม่ จะมีการฉายรังสีเอกซ์เหมือนการถ่ายภาพรังสีทั่วไป หรือ การถ่ายภาพรังสีแบบดังเดิม (conventional x-ray) หลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า การถ่ายเอกซเรย์ทั่วไป (general x-ray)

การถ่ายภาพรังสีระบบดิจิทัล แตกต่างจากการถ่ายภาพรังสีแบบดังเดิม (conventional x-ray) คือ อุปกรณ์รับรังสีหรือแผ่นสร้างภาพ (x-ray detector)


การถ่ายภาพรังสีทั่วไป จะใช้คาสเซท (cassette) ที่ภายในบรรจุแผ่นสกรีนและฟิล์ม (screen -film)

เมื่อต้องการสร้างภาพรังสี จะนำฟิล์มที่ผ่านการถ่ายภาพ หรือ รับรังสีที่บันทึกไว้เป็นภาพแฝง ไปผ่านขบวนการล้างฟิล์ม และสร้างเป็นภาพออกมา
สำหรับการถ่ายภาพรังสีระบบดิจิทัล จะมีแผ่นรับภาพ (flat panel detector) มาใช้ทดแทนคาสเซทที่บรรจุสกรีนและฟิล์มที่ใช้แบบเดิม ภายในแผ่นรับภาพดิจิทัล จะประกอบด้วยสารกึ่งตัวที่มีขนาดเล็ก นำมาเรียงเป็นแถวยาวต่อเนื่อง ให้มีขนาดประมาณ 17 x 17 หรือ 14 x 17 นิ้ว


ภายในแผ่นรับภาพประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำและวงจรไฟฟ้า ซึ่งจะทำหน้าที่รับรังสีที่ผ่านผู้ป่วยมา แล้วแปลงรังสีดังกล่าวนั้นให้เป็นข้อมูล ส่งเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ทำการประมวลผลและสร้างออกมาเป็นภาพ เพื่อนำไปใช้ประกอบการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่อไป
มีบางครั้งที่ระบบรับ-ส่งหรือแปลงข้อมูลในแผ่นรับภาพ ทำงานผิดพลาด

จากการผิดพลาด อาจจะแสดงภาพได้ไม่สมบูรณ์

เกิดภาพรบกวนได้


ตัวอย่างภาพรบกวน

ในภาพจะมีเส้นตรง มารบกวนภาพการตรวจ

จากการตรวจสอบ พบ...

การส่งสัญญาณจากแผ่นรับภาพเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ประมวลผล มีการทำงานผิดพลาดภาพ


การใช้งานไปนานๆ เครื่องมืออาจจะเกิดความเสื่อม

การบันทึกข้อมูล การดูแล มีความสำคัญ


ดังนั้น

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพเครื่องมือตามระยะเวลา

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนประกอบและการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องมือ

ก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้งาน ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลดีสำหรับการสร้างภาพทางการแพทย์ได้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)