ข่าวดีครับ   ตอนนี้ญาติผู้น้องของ Gotoknow  ถือกำเนิดมาแล้วครับ   จึงตั้งใจว่าจะแนะนำให้รู้จัก   

ท่านแรกเป็น  Weblog  ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็น platform ของนักวิจัยทุกสาขา   และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  กลุ่มนักวิจัยที่เสนอโครงการผ่านทาง  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)     นักวิจัยจึงไม่ควรพลาด   เชิญเข้าไปจับจอง  ได้ที่  

http://researchers.in.th

ท่านที่สอง   เป็น Weblog  ที่สร้างขึ้นมาเพื่อ  ครูบาอาจารย์  นักเรียน  นักศึกษา  ที่ต้องการใช้ weblog  เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้    ใช้เป็นเครื่องมือได้ทั้งเรียน  และสอน    หรือแม้แต่ส่งการบ้าน ก็ได้เหมือนกันครับ    เข้าไปเปิดพื้นที่ของท่านได้ที่

http://learners.in.th