GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หนึ่งฟาร์มตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่

หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์มตามแนวพระราชดำริการเกษตรแบบพอเพียง

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม

            โครงการนี้ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ บ้านหนองหอย หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสง  อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีฯ โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งสงและคณะทำงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง ดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมเล่าให้ฟังว่าโครงการนี้เป็นนโยบายที่ดีมาก เป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตโดยตรงของเกษตรกร ผู้จัดการฟาร์ม คือ คุณสมบูรณ์ ณ สุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ประจำสำนักงานเกษตรอำเภอนาบอน ดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ 15 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสัดส่วน ดังนี้คือ

กิจกรรมหลัก

            ใช้พื้นที่ในการปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น ถั่วฝักยาว จำนวน 1 ไร่ , แตงกวา จำนวน  2  ไร่ , ผักบุ้งจีน จำนวน  0.5 ไร่ และฟักทอง จำนวน 1 ไร่

กิจกรรมรอง

             ใช้พื้นที่ในการเลี้ยงปลากินพืช จำพวกปลานิล จำนวน 1 ไร่ เลี้ยงปีละ 2 รุ่น 

ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ

             เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอนจากการปลูกผักและเลี้ยงปลา เช่น ถั่วฝักยาวเมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีกำไร 9,630 บาท , แตงกวา 1,740 บาท , ผักบุ้งจีน 3,150 บาท และกำไรจากการเลี้ยงปลา 1,450 บาท และที่สำคัญเกษตรกรได้รับผลผลิตที่ปลอดภัยและได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาดและชุมชน มีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี กระผมคิดว่าโครงการนี้สามารถนำไปปฏิบัติและประสบผลสำเร็จ เพราะใช้ต้นทุนการผลิตน้อย ได้อาหารปลอดภัย ไร้สารพิษ และที่สำคัญได้สนองนโยบายตามแนวพระราชดำริการเกษตรแบบพอเพียง พอมีพอกินเหลือกินนำไปขายสร้างรายได้สู่ครอบครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): ก้าวทันโลกเกษตรกร
หมายเลขบันทึก: 62784
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

น่าสนใจครับ ทำงานด้วยความสุขนะครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับ