วันนี้ตื่นนอนขึ้นมารู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังตื่นขึ้นมาแบกรับความต้องการและความสับสนวุ่นวายของสังคมที่กำลังเปลี่ยนไปจากด้านที่ดีกลับกลายมาเจอกับสิ่งที่เลวร้ายและยากที่จะเข้าใจคนที่อยู่ใกล้เราว่าเขารู้สึกอย่างไรแค่เพียงลมปากไม่สามารถตัดสินได้เลยว่าเขาเป็นคนอย่างไรหรือดีอย่างที่เขากำลังแสดงออกให้เห็นแต่มันต้องใช้เวลาเป็นเครื่องมือสำหรับทดสอบมนุษย์ที่สุดจะคาดเดาได้