KM-HU : ประทับใจหัวหน้างานการเงิน "คุณพรรตรี"

  ติดต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
 เรื่อง "แนวคิด หลักการ และประสบการณ์ด้านการจัดการ
ความรู้ในองค์กร" วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2549
ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
................................................................

  กลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน

หัวข้อเรื่อง "จิตสำนึกคุณภาพในการปฏิบัติงาน"
ผู้เล่าเรื่อง
   

  เรื่องเล่ากลุ่มที่ 1  เรื่องเล่าที่ 6

ผู้เล่า : คุณอรกัญญา  ราษฎร์ทองหลาง

จาก :  คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เรื่อง : ประทับใจหัวหน้างานการเงิน "คุณพรรตรี"

เรื่องเล่าพอสังเขป

     หัวหน้างานการเงิน (คุณพรรตรี สุโยธีธนรัตน์ ) คอยดูแลเรื่องงานอยู่ห่าง ๆ ให้เค้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และพี่คนนี้เป็นคนเก่งในงานด้านนี้อย่างมาก มีเทคนิคในการสอนงานให้ได้เรียนรู้อย่างง่ายดาย


ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

- บุคคลตัวอย่างให้ดำเนินตามในด้านงานการเงิน

คุณลิขิต

- คุณพิชญธิดา  ศรีธิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คุณอำนวยประจำกลุ่มที่ 1

- คุณอุไรวรรณ สิงห์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ถ่ายภาพ

- คุณประธาน สายคำ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


                                                                                           บอย สหเวช
                                                                                           23 พ.ย. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

หมายเลขบันทึก: 62776, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-06 11:01:19+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #มหาวิทยาลัยนเรศวร#people#mapping#goodnews#km-hu

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)