เช้าวันนี้ ( 24 พ.ย.2549 )  หลังจากเราไปส่งลูกเสร็จ แวะไปที่ กศน.น่าน เห็น อ.เอื้อง ผอ.กฤษดา และคุณสุเรียน กับพี่ ๆ คนขับรถ ได้สนทนากันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานส่งเรียนการเรียนรู้และการศึกษา เป็นว่า กศน.ทยอยส่งอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาเข้าพื้นที่ถือโอกาสทักทายให้กำลังใจกัน

                               ใช้เวลาสนทนากันได้ไม่นาน เพราะมีนัด 08.30 น.ที่วัดธงน้อย จึงแยกทาง ถือโอกาสร่วมรับรู้ และแลกเปลี่ยน ได้ให้เบอร์โทร.คุณสุภาพฯ กับ อ.เอื้อง เพื่อว่าจะได้ประสานกับ นพ.บุญยงค์ฯ เกี่ยวกับการเขียนคำนิยมลงในหนังสือหลักสูตร ขับรถออกถึงปากทาง กศน.พบทักทายกับ รองผอ.กศน.ที่คุ้นเคยกัน ปัจจัยในการขับเคลื่อนงานแม้ว่าจะมีอุปสรรค  ถือว่าเป็นธรรมดา ขอให้สิ่งศักดิ์โปรดปกป้องคุ้มครองผู้ตั้งใจดีทำงานด้วยเถิด

                                ตอนสาย ๆ โทรสอบถาม ผอ.สุเมษ สายสูง ผอ.ศูนย์พัฒนาสังคม ที่ 25 น่าน ( ชื่อเดิมคือ ศูนย์ชาวเขา จ.น่าน ขณะทีพี่เขาอยู่ที่ อ.ท่าวังผา กับ สมาคมชาวเหนือ )  ทราบว่า อ.เอื้องฯ  ได้โทร.ประสานเกี่ยวกับการใช้สถานที่ในพื้นที่ รู้สึกยินดีที่มีการประสานบูรณาการในการทำงานเพื่อส่งเสริม พัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกัน.