71-วิทยากรบรรยาย การจัดการถั่วลิสง

วิทยากรบรรยายหัวข้อ การจัดการถั่วลิสงพืชน้ำน้อย สู่ Thailand 4.0 (ถั่วทีป ถั่วแดน) ในงานมหกรรม 62 พรรษา เจ้าฟ้ากุมารี อนุรักษ์พันธุกรรม เพื่อสืบทอดพระราชปณิธาน วันที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) พกฉ. อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดย ดร. ทิวากร เหล่าลือชา วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดร.ทิวากร เหล่าลือชาความเห็น (0)