​ชีวิตที่พอเพียง : 2896. กระทรวงอุดมศึกษาที่ไม่ทำร้ายประเทศ


ผมต้องขออภัยสมาชิกของ สกอ. ที่เสนอความเห็นในบันทึกนี้ ด้วยเห็นว่าในยุคความบากบั่นสู่ประเทศไทย ๔.๐ นี้ บทบาทของอุดมศึกษามีความสำคัญมาก ซึ่งจะต้องเป็นอุดมศึกษา ๔.๐ และการบริหารหรือกำกับดูแลระบบอุดมศึกษาในยุคใหม่นี้ก็มีความสำคัญยิ่ง


ผมได้ยินมาว่า เมื่อมีการตั้งกระทรวงอุดมศึกษา จะมีการโอนข้าราชการทั้งหมดจาก สกอ. ไปกระทรวงใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการที่ทำร้ายประเทศไทย ปิดหนทางแห่งประเทศไทย ๔.๐ เพราะระบบกำกับดูแลอุดมศึกษาจะล้าหลัง อยู่ใน command & control mode อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


จึงขอเสนอทางออกใหม่ ที่ไม่ทำร้ายประเทศไทย โดยการทำกระบวนการคัดเลือกเฉพาะผู้มีกระบวนทัศน์ และมีทักษะที่เหมาะสม ไปเป็นข้าราชการของกระทรวงอุดมศึกษา คนที่มีแต่วิธีทำงานแบบเน้นกฎระเบียบเป็นหลัก ไม่เข้าใจระบบอุดมศึกษา อยู่ทำงานมานานแต่ไม่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หลักการใหม่ๆ เรื่องอุดมศึกษา ไม่ควรให้ย้ายไปอยู่กระทรวงอุดมศึกษา เพราะเท่ากับให้ไปทำร้ายประเทศไทย จากการยึดติดของตน จากการไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง


หากไม่สามารถจัดการเลือกคนไปทำงานในกระทรวงใหม่ได้ ไม่ตั้งกระทรวงเสียจะดีกว่า เพราะจะยิ่งทำให้รัฐบาลต้องเสียเงินเพิ่มขึ้น แต่ผลงานไม่ดีขึ้น ไม่ทำให้อุดมศึกษาเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐


วิจารณ์ พานิช

๑๔ มี.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)