วัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ 2/2559

...ประเมิน...สอบ...ตรวจ...ซ่อม...

เมื่อปลายภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.อำเภอเสนาได้ดำเนินการวัดผลประเมินผลนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เก็บภาพมาฝากดังนี้ค่ะ


22 มกราคม 2560 สอบ N-NET ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์


8 มีนาคม 2560 สอบ E-Exam ที่สนามสอบ กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยา


18-19 มีนาคม 2560 สอบปลายภาคเรียน ที่สนามสอบโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"


25 มีนาคม 2560 ตรวจกระดาษคำตอบ ที่สถาบัน กศน.ภาคกลาง


2 เมษายน 2560 สอบซ่อม ที่านามสอบ กศน.อำเภอเสนาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้ร่วมกันความเห็น (0)