วิทยากรรวมดาวกระจาย ค่ายครอบครัว


ผู้เขียนได้รับการติดต่อจากศูนย์กิจการสตรีและสถาบันครอบครัวภาคใต้ ให้มาเป็นวิทยาส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัว (ค่ายครอบครัว) จึงประสานงานกับงาน กับทีมสันทนาการ เรื่องครอบครัว เอดส์ เพศ อนามัยเจริญพันธ์ ดีเจ พลนุ้ย คุณ ฤทธิชัย พลนุ้ย ผู้ช่วยนักพัฒนา องค์การบริหาร ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง และทีมจับประเด็น เขียน แมพ คุณ ณัฐชยา ทองศรีนุ่น เลขา ศวพถ (ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น) คุณ ตา สมศิริ ยิ้มเมือง สื่ออิสระ และนักวิจัยชุมชน เป็นทีมงาน


ดีเจ พลนุ้ย กับน้อง นา ทีมวิทยากรรวมดาวกระจาย


ซึ่ง ทั้ง สามท่านไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน แต่ผู้เคยทำงาน ทำกิจกรรมร่วมกับวิทยากรทั้ง สาม เห็นผลงาน เห็นศักยภาพ ของแต่ละคน จึงประชุมเตรียมงานนัดหมาย มอบภาระกิจผ่านทางไลน์ ซึ่งทางผู้บอกว่า กลุ่มเป้าหมาย เป็นครอบครัว พ่อแม่ลูก จาก 3 ตำบลของจังหวัดกระบี่ มี ตำบลไสไทย ตำบลทับปริก และตำบล พรุดินนา ตำบล 10 ครอบครัว 90 คน และ คณะงาน ศพค (ศูนย์พัฒนาครอบครัว)นักพัฒนา ท้องถิ่นมาร่วมสังเกตการณ์ด้วย ทีมวิทยากรเดินทางล่วงหน้ามาเตรียมงานล่วงหน้า เมื่อวันทั่15 มีนาคม 2560 ณ อลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม ถิ่นอ่าวไทย กินแดน โลมาสัชมพู ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วสารทิศ ให้มาเยือนชม


ผู้เขียนมาออกแบบกิจกรรมเพิ่มเติม เพื่อให้กิจกรรมตอบโจทย์โครงการให้มากที่สุดแต่ก็คำนึงถึงความสุขของผู้เข้าค่ายครอบครัวเป็นหลัก เมื่อพิพีกรรม พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย ผอ ศูนย์สตรี คุณอาริยา สนิทวาที และเปิดโดย พมจ จังหวัดกระบี่ คุณ กิจติ อินทรกุล ผ่านไป ทีมวิทยาก็เริ่มสันทนาการ กลุ่มสัมพันธ์พันธ์ "รักแรก" ผ่านกระบวนการ ตารางสี่ช่อง (ลักจำวิชา อาจารย์แผ่นดินมา) ประเด็นคำถามแต่ละช่อง หาเพืีอน หาคนทั่อยากรู้จัก ความคาดหวังของเพืีอนและความคาดหวังของตัวเองต่อการเข้าค่ายครอบครัว ซึ่งในเวลาสั่นๆแต่สามารถรู้ถึงสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ ทางทีมงานจึงนำเข้าสู่การเรียนรู้เรื่อง บทบาทหน้าที่ และการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว โดยการแบ่งกลุ่มสร้างตำบลใหม่ ในชื่อ "ไสย ทับ นา" ในการเข้าค่ายให้เป็นตำบลเดียวกัน ชวนคิด ชวนคุย ชวนเขียน เรื่องบทบาทหน้าที่ ของคนในครอบครัว ต้อด้วย การใช้เวลาว่างร่วมกันอล้วเปิดคลิป ให้ดู นำเสนอ ซึ่งน่าสนใจมาก เพราะเยาวชน กล้าแสดงออก บอกความต้องการ ผ่านกิจกรรม แล้วผู้เขียนเปิดเพาว์เวอร์ คุยใน 10 เมนูการใช้เวลาว่างร่วมกัน ต่อด้วยกิจกรรม การสื่อสารทีดีมนครอบครัว คุณสมศิริ ดำเนินการ คุย ผ่านคลิป แล้วสรุปประเด็น ปิดเวทีภาคกลางวัน แล้วมาต่อภาคกลางคืน ทางทีม สันทนาการ เห็นแวว เยาวชน จึง ยกเวทีให้


เยาวชน ตำบลไสยไท

ชิคเก้นแด้นท์ ตามด้วย ที 26เป้็นการย่อยอาหารภาคค่ำ ตามด้วยกิจกรรมสายใยรักแห่งครอบครัว


ผ่านฐานชีวิตครอบครัว ใช้หลอดดูด สร้างงบ้าน แล้วส่ง ครอบครัวเข้านอนด้วย กิจกรรมผึ้งแตกรัง เป็นการเรียนรุ้ ผ่านกิจกรรม ให้กลุ่มเป้าหมายมมีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด วิทยากรรวมดาวกระแท้ต่างที่มา แต่เมือมา บรรเลงเพลงวงเดียวกัน ก็สร้างสุขให้เกิดได้เหมือนฟังดนตรีทึ้งคณะ พันธกิจ ผ่านไปในวันแรก สุขทั้งผู้ให้และผู้รับ//////////////.........
เจ้าตัวเล็กๆ เต้น T 26 ได้โดนมากๆ<p “=”“>ร่วมด้วยช่วยกัน สร้างครอบครัว จากฐานราก สร้างชุมชน จากฐานครอบครัว </p>


<p “=””>
</p>


ครูสมปอง ยิ้มอย่างสบายใจ ได้ทายายาทสืบทอด วิชาตีกลอง

ก้าวที่กล้าเยาวชน ออกมายันทนาการย่อยอาหารภาคค่ำ T 26


ลุกขึ้นมาแด้นท์

AAR ก่อนไปพักผ่อน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (5)

เขียนบันทึกนี้จากมือถือ เร็จแล้วกดบันทึก ไปกดที่ซ่อนบันทึก มันหายไป คืนนี้ตั้งใจจะบันทึกใหม่

ปรากฎว่า บันทึกยังอยู่ แต่ถูกซ่อนไว้

เป็นอีกความรู้หนึ่ง ของบ้านโก ที่ได้เรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ทำไงคะ ท่านวอญ่า...5555..บอกมั่ง ฮี่...

เรียนคุณ ยายธี

ก็ลองผิดลองถูก คลิกไปเรื่อยที่ ปุ่ม ครีเอทีฟคอมม้อน มันก็กลับคืนมา

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

จัดที่นครฯนะครับ

เสียดายไปทราบ

อยากไปแจมครับ

ที่นครครับอาจารย์ ขจิต

(เครื่องคอมพ์ รวน ห่างหายบันทึกไปหลายตอน)