​PMAC 2017 : 2. โฆษณาหาเหยื่อ


คณะเลขานุการกิจ ของ PMAC 2017 ส่งร่างคำประกาศร่วมกันของผู้เข้าร่วมประชุม ตามหัวข้อ Addressing the Health of Vulnerable Populations for an Inclusive Society ในตอนท้ายมีคำว่า “reducing predatory industry marketing practices” สะกิดใจผมว่าในสังคมทั่วไป มีพฤติกรรม ‘ล่อเหยื่อ’ มากมายเหลือเกิน


“การตลาดแบบหาเหยื่อ” กลายเป็นมาตรฐานของวิชาการด้านนิเทศศาสตร์หรือการสื่อสารมวลชนหรือเปล่า เดาว่าในทางตัวหนังสือคงจะไม่ แต่ในทางปฏิบัติน่าสงสัย ผมอยากให้วงการนิเทศศาสตร์เอาใจใส่ประเด็นนี้


โฆษณาหาเหยื่อที่เป็นบาปสองชั้น คือโฆษณาอาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ที่ไม่เป็นความจริง หรือที่ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานที่เป็นที่รับรอง


จะเห็นว่า สุขภาพของกลุ่มคนด้อยโอกาสนั้น เป็นเรื่องที่ซับซ้อน ไม่ได้เป็นเพราะความขาดแคลนเท่านั้น ยังขึ้นกับการกดขี่เอารัดเอาเปรียบหลอกลวงกันเองของผู้คนและองค์กรในสังคมด้วย เป็นปัจจัยด้านลบที่จะต้องช่วยกันกำจัดหรือทำให้หมดไป


ในความเชื่อของผม สิ่งนี้เป็นบาปวิจารณ์ พานิช

๒๙ ม.ค. ๖๐


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)