Personal Knowledge Management และ KM 3.0 กับ Big Data

  ติดต่อ

Big Data เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Disruptive Technology) มีส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อองค์กร เศรษฐกิจ และสังคม

เนื่องด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและมหาศาลของข้อมูลความรู้ สื่อมัลติมีเดีย สื่อสังคม และ Internet of Things การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า Big Data จะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ การสร้างนวัตกรรมและการขยายฐานลูกค้า ยิ่งองค์กรต่างๆ นำเอากลยุทธ์ด้าน Big Data ไปใช้ ความได้เปรียบทางเศรษฐกิจในระดับประเทศก็ย่อมจะมากขึ้นตามไปด้วย

Big Data นั้นมีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับการจัดการความรู้ และในยุค KM 3.0 หรือการจัดการความรู้ยุคใหม่ที่ให้คำนิยามโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ว่า “อยู่ในวิถี มีเป้าหมาย ใช้ ไอที” หาก KM อยู่ในวิถีการทำงานหรือวิถีการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมาย ข้อมูลความรู้มหาศาลในรูปแบบต่างๆ หรือ Big Data จะถูกถ่ายทอดหลั่งไหลออกมาจากผู้คนมากมายและถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีออนไลน์อันเปรียบเสมือนหน่วยความจำขององค์กร (Organizational Memory) และรวมเป็นหน่วยความจำใหญ่ระดับประเทศของไทยซึ่งเป็นของคนไทยโดยแท้ (Thailand Memory) เช่นเดียวกับที่ผู้คนจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันสร้างสรรค์ไว้ในเว็บไซต์ชุมชนออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้ GotoKnow.org มานานนับสิบปี

อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้ในระดับองค์กรนั้นมาจากการจัดการความรู้ในตนเอง (Personal Knowledge Management) ด้วยกระบวนการ Seek-Sense-Share ซึ่งเทคโนโลยีออนไลน์นั้นได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง คนทุกคนจึงต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ในตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการเสาะหาความรู้แล้วนำมาบันทึกเก็บไว้อย่างเป็นปัจจุบัน (Seeking) การประมวลความรู้และนำไปใช้ (Sensing) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น (Sharing) เพื่อให้เกิดการหมุนเกลียวความรู้ต่อไปอีกเรื่อยๆ

เราจะเริ่มต้นสร้างนิสัยการจัดการความรู้ในตนเองได้อย่างไร จึงควรทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติวิธีการสะท้อนตำนานชีวิต (Reflection) การทำ Storytelling แล้วถอดบทเรียนตนเองออกมาได้อย่างเป็นกิจวัตร และรู้จักใช้เทคโนโลยีออนไลน์ใหม่ๆ ในการบันทึกจัดเก็บลง Blog ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการรวบรวมจัดหมวดหมู่ความรู้และสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอเชิญมาร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์ด้าน Personal Knowledge Management และ KM 3.0 กับ Big Data ได้ในการประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 18 พลังจากภายใน…เราทำได้ร่วมกัน (Inner Power, Together We Can) จัดโดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 624338, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 12, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #pkm#KM 3.0#การจัดการความรู้ในตนเอง

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (4)

ธิ
เขียนเมื่อ 

ถ้าได้ไป HA forum คงได้เจอกันนะคะ อ.จัน

ae
IP: xxx.158.165.38
เขียนเมื่อ 

Thank you!

ฟัง อ จันพูด ทำให้เราได้คิดว่า เราต้องกลับมาจัดการความรู้อย่างจริงจัง เพื่อทิ้งร่องรอยเป็นประวัติศาสตร์ให้กับลูกหลาน

ต้องกับมาเพราะเธอไม่เคยทิ้งฉัน G2