ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาแนวทางการศึกษาเกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน(ครั้งที่2)

 • </ul>

  วันนี้เราลงพื้นที่ ต.สวนป่าน เป็นครั้งที่สองซึ่งวันนี้โชคดีมากมีอาจารย์จาก ก.ศ.น. มาสอนทำอาหารเพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพของคนในหมู่บ้าน ซึ่งอาหารที่ทำในวันนี้มีการฝึกทำสลัดโรลและการทำขิงดอง


  ถ่ายภาพร่วมกับคนในพื้นที่ที่มาฝึกการทำสลัดโรล : ภาพโดยลูกสาวป้าสุนีย์

  ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ให้ความสนใจและร่วมมือกันเป็นอย่างดี อาจารย์ผู้สอนก็สอนได้เข้าใจเป็นอย่างดีพวกเราได้ลงไปทำกับคนในหมู่บ้าน ซึ่งการทำสลัดโรลนั้นผักที่ได้เป็นผักปลอดสารพิษจากไร่ของป้าสุนีย์ เป็นผักที่มาจากการทำเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมีเลย และมีรสชาติที่ไม่ขม ปลอดภัยต่อผู้คนที่ได้รับประทานซึ่งวิธีการทำสลัดโรลนั้น มีขั้นตอนการทำที่เข้าใจง่ายดังนี้

  สลัดโรล : ภาพโดยรภัทภร

  อุปกรณ์

  • น้ำสลัด ( เตรียมไว้แล้ว )
  • ผักไฮโดรโปรนิค
  • แครรอท
  • เส้นแก้ว
  • ปูอัด ไส้กรอก หรือทูน่า
  • แป้งปอเปียะญวณ


  สลัดโรลฝีมือของทุกคน : ภาพโดยฐาปนีย์

  น้ำสลัดที่เตรียมไว้ : ภาพโดยรภัทภร

  แผ่นปอเปียะ ปูอัด และผักไฮโดรโปรนิกที่เตรียมไว้ : ภาพโดยรภัทภร

  วิธีการทำ

  • นำแผ่นปอเปียะญวนแช่น้ำ เป็นเวลา 3 วินาที
  • เมือแช่เสร็จแล้วนำมาวางไว้แล้วนำผักไฮโดรโปรนิกมาวางมากน้อยตามที่ต้องการ
  • นำแครอลและปูอัดมาวางซ้อนผัก
  • นำเส้นแก้วมาใส่มากน้อยตามความต้องการ
  • หลังจากวางส่วนประกอบครบแล้วก็ทำการม้วนแป้ง หลังจากนั้นก็นำไปตัดครึ่งและจัดใส่จานเป็นอันเสร็จ

  คนในพื้นที่เรียนรู้การทำสลัดโรล : ภาพโดยฐาปนีย์


  อาจารย์คอยสอนอย่างใกล้ชิด : ภาพโดยฐาปนีย์

  ป้าๆคอยบอกคอยสอนเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการทำงานทุกคนมีความเป็นกันเอง สนุกสนาน เฮฮา และมีแต่เสียงหัวเราะ


  ระหว่างทำสลัดโรล : ภาพโดยฐาปนีย์


  คณะผู้วิจัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ : ภาพโดยอัญชญา  คณะผู้วิจัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ : ภาพโดยรภัทภร


  คณะผู้วิจัยได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ : ภาพโดยภาสกร


  หลังจากนั้นมีการสอนการทำขิงดองซึ่งทางเราก็เข้ามามีส่วนร่วมในการทำครั้งนี้อีกด้วย


  คณะผู้วิจัยร่วมถ่ายภาพร่วมกับคนในพื้นที่ที่มาทำขิงดอง : ภาพโดยลูกสาวป้าสุนีย์


  ขิงที่นำมาดองนั้นต้องเป็นขิงที่อ่อนไม่แก่จนเกินไป อาจารย์จาก ก.ศ.น. ก็มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำขิงดอง มีดังนี้


  คณะผู้วิจัยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำขิงดอง : ภาพโดยรภัทภร

  ขั้นตอนวิธีการทำ

  1. นำขิงที่ได้มามาปลอกแล้วหันเป็นแว่นบางๆ
  2. หลังจากนั้นก็ทำการคั้นน้ำมะนาวในจำนวนที่พอเหมาะ
  3. นำขิงที่เตรียมไว้มาคลุกเคล้ากับเกลือแล้วเอาไปล้างน้ำเปล่า
  4. หลังจากที่เราได้ทั้งขิงแล้วก็น้ำมะนาวแล้วนำน้ำมะนาวมาเทลงบนขิงที่เตรียมไว้ทิ้งไว้สักพัก
  5. ใส่โหลดองใช้น้ำส้มสายชูเคี่ยวกับน้ำตาลทรายแล้วหมักไว้หนึ่งสัปดาห์

  เทน้ำมะนาวลงในขิงดอง : ภาพโดยฐาปนีย์


  การลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้เราได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำอาหารเพื่อสร้างอาชีพ จากที่เราไม่เคยทราบขั้นตอนกระบวนการทำมาก่อนทางเราต้องขอขอบพระคุณอาจารย์และกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่มากๆที่ให้เราได้เกิดการเรียนรู้ในครั้งนี้ค่ะ


  ถ่ายภาพร่วมกับคนในพื้นที่ : ภาพโดย ลูกสาวป้าสุนีย์


  คณะผู้วิจัยทุกคนถ่ายภาพร่วมกับป้าสุนีย์ : ภาพโดยลูกสาวป้าสุนีย์บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนชุมชนในภูมิภาคตะวันตก:กรณีศึกษาแนวทางการศึกษาเกษตรอินทรีย์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนความเห็น (0)