ความหมายของเครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี คือ อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นมา หรือปรับจากอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อใช้งานสำหรับการผลิตเสียงดนตรหรือสร้างเสียงสำหรับใช้ประกอบในการร้องรำทำเพลง โดยหลักการแล้ว อุปกรณ์ใดก็ตามที่สามารถนำมาใช้ผลิตเสียงดนตรี ย่อมเรียกว่า เครื่องดนตรี ได้ทั้งสิ้น ผู้ที่ใช้เครื่องดนตรีนั้น เรียกว่า นักดนตรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิธีการฝึกกีต้าร์อย่างมีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาความเข้าใจทางด้านดนตรี​ความเห็น (0)