170222-1 คำชวนสับสน ในการใช้ ชุด C- Capital letters

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง อ้างอิง มาตรฐานตามพจนานุกรม

Revised on 2017.02.22


A2Z of Correct English Common Error in English

ใช้อักษร พิมพ์ใหญ่ “capital letter” ในภาวะต่างๆ ดังต่อไปนี้

ใช้เมื่อเริ่มต้น ประโยค เช่น

‘My father will be eighty tomorrow.’

ใช้เมื่อ เริ่มต้นประโยคของ “direct speech” = “คำพูดโดยตรง”

“‘You will be sorry for this in the morning,’ she said.” หรือ

“She said, ‘You will be sorry for this in the morning. You never learn.’”

ใช้กับ “สรรพนาม ”I’ เมื่อวางอยู่ “ในที่ใดก็ตาม” ในประโยค เช่น

“You know that I have no money.”

ใช้กับ “proper noun” ทุกคำ ที่เป็นชื่อของ

“คน” เช่น ‘Mary’

“ประเทศ” “ เช่น ‘India’’

“ภาษา” เช่น “English’ ‘Hebrew’

“เทศกาลทางศาสนา” เช่น ‘Easter’ ‘Lent’

“บริษัท” เช่น “American Express’

“องค์กร” เช่น ‘Voice of America’

“ห้วงเวลาในประวัติศาสตร์” เช่น ‘Renaissance’ ‘Neolithic Period’

“วันของสัปดาห์” เช่น ‘Wednesday’

“เดือนของปี” เช่น ‘August’

“แต่ ตามปกติ ไม่ใช้กับฤดูต่างๆ

ข้อสังเกต:

คุณศัพท์ ที่ผันแปรมาจาก “proper noun”

ให้ใช้อักษร พิมพ์ใหญ่ ด้วย เช่น

“a Jewish festival” หรือ

“a German poet”

อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องใช้ ตัวพิมพ์ใหญ่

“เมื่อความเชื่อมโยงกับ proper noun หายไป” เช่น

“venetian blinds” “french windows”

ข้อสังเกต:

ใช้อักษรใหญ่กับ “ตำแหน่ง”

“เพียงแต่เมื่อเป็นส่วนหนึ่งของ proper noun” เช่น

“Bishop Christopher Budd” นอกจากนั้น ใช้ เพียง ”bishop”

“Aunt Gladys” นอกจากนั้น ใช้เพียง “my aunt”

“Captain Llewellyn” นอกจากนั้น ใช้เพียง “the captain”

ใช้เมื่อ “เริ่มต้นแถวต่างๆ ในบทกวี” (ถึงแม้กวีบางท่านจะไม่เคร่งครัด)

เพื่อเป็นเครื่องหมาย “คำแรก” และ

“คำสำคัญ”ที่ตามหลังชื่อหัวข้อ เช่น

“The Taming of the Shrew” หรือ

“An Old Wives’ tale”

ใช้ “เพื่อเน้น” เช่น

“And then – BANG!”

ใชักับ “คำย่อ” และ “อักษรแรกของบางคำ” เช่น

“NATO” “UNESCO” “CAFOD”

“OXFAM” “PTO” “RSVP”

ข้อสังเกตุ:

“คำย่อชื่อ” บางคำ ได้กลายมาเป็นคำที่ใช้ในตัวเอง

และ “ไม่เขียนด้วยตัวใหญ่” อีกต่อไป เช่น

“laser” “sauna” “radar”

โปรดสังเกตุ

ว่า “คำย่อบางคำ” ตามปกติเขียนด้วยอักษรเล็ก เช่น

“i.e.” “e.g.” “c/o” “wpm”

ใช้กับ การแสดงความเคารพต่อ “เทพเจ้า” และ “หนังสือคัมภีร์” เช่น

“God” “Jesus Christ” “the Holy Spirit”

“the Almighty” “Allah” “Jehovah”

“Yahweh” “the Bible”

“the Koran” “the Vedas”

ใช้กับ “แต่ละคำของสถานที่อยู่” เช่น

“Mrs. Anna Sendall”

“10 Furze Crescent”

“ALPHINGTON”

“Hants PD6 9EF”

ใช้กับ “คำทักทายในจดหมาย” (เพียง “คำแรกและคำสำคัญ” เท่านั้น)

และใช้กับ “อักษรตัวแรกของคำปิดท้าย” เช่น

“Dear Sir”

“Dear Mrs. Hughes”

“My dear niece”

“Yours faithfully”

“Yours sincerely”

“With much love”

“With best wishes”

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Revised C 170215ความเห็น (0)