การ์ดพลังมหาสนุก (8 กุมภาพันธ์ 2560)

เข้าสู่เรื่องแรกของบทเรียนสุดท้ายในภาคเรียนที่ 2 ในเรื่องนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการนับจำนวนของบัตร โดยใช้การนับทีละ 10 พร้อมหาจำนวนบัตรทั้งหมด และการบอกค่าประจำหลัก โดยครูจะมีรูปการ์ดพลังที่วางอย่างไม่เป็นระเบียบให้นักเรียนแสดงวิธีหาจำนวนการ์ดพลังให้ได้หลากหลายวิธี ซึ่งผลจากการนำเสนอนักเรียนยังคงใช้ปากกาจุดและนับทีละ 1 มีเพียง 2-3 คนเท่านั้นที่วงกลมทีละ 10 และนับจำนวนการ์ดได้ถูกต้อง กิจกรรมในวันนี้ถือว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีกว่านี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)