รู้ได้อย่างไร (3 กุมภาพันธ์ 2560)

ยังอยู่ในเรื่องของการวัด ซึ่งวันนี้จะเป็นกิจกรรมการเปรียบเทียบความยาวสิ่งของที่มีจุดเริ่มต้นเท่ากัน โดยครูนำแถบกระดาษสีแดงกับสีเหลืองมาติดบนกระดานซึ่งสีแดงยาวกวาสีเหลืองในลักษณะที่มีจุดเริ่มต้นเท่ากัน แล้วถามนักเรียนว่าสีไหนยาวกว่ากัน เมื่อนักเรียนตอบครูก็ถามต่ออีกว่า รู้ได้อย่างไร นักเรียนตอบว่าเพราะเอาทั้งสองสีมาเปรียบเทียบกัน จากนั้นครูก็นำแถบกระดาษสีเขียวและสีน้ำเงินมาติดบนกระดานอีก ในลักษณะที่จุดเริ่มต้นไม่เท่ากัน โดยแถบสีน้ำเงินจะอยู่เหลื่อมจากสีเขียว แล้วครูจึงถามนักเรียนว่าสีไหนยาวกว่า นักเรียนไม่สามารถตอบได้ บางคนก็ว่าสีเขียว บางคนก็ว่าสีน้ำเงิน แต่นักเรียนสามารถให้เหตุผลได้ว่าที่ไม่สามารถบอกได้ว่าสีไหนกว่าเพราะว่าครูติดแถบกระดาษไม่เท่ากันจึงไม่สามารถวัดได้ว่าสีไหนยาวกว่า จากการทำกิจกรรมในวันนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จเพราะนักเรียนสามารถเปรียบเทียบความยาวของสิ่งต่างๆ โดยนำความรู้เดิมมาใช้ได้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)