ครูประจำชั้นจำเป็น (6 กุมภาพันธ์ 2560)

เนื่องจากครูพี่เลี้ยงต้องเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 สัปดาห์ เราก็เลยต้องรับบทเป็นครูประจำชั้น และรับผิดชอบงานต่างๆแทนครูพี่เลี้ยงทั้งหมด ตั้งแต่เก็บออมทรัพย์นักเรียน บันทึกสถิติ โฮมรูมนักเรียน รวมไปถึงเข้าสอนแทนทุกชั่วโมง ถ้าจะให้นับในสัปดาห์นี้เราจะได้สอนทั้งหมด 26 ชั่วโมง ไม่ใช้น้อยๆเลย แต่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ของเรา ถ้าไปเป็นครูจริงๆงานอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้ อยู่กับเด็กทั้งสัปดาห์เข้าสอนทุกคาบเอาให้เบื่อหน้ากันไปข้างหนึ่งเลยบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)