เปิดบัตรการลบ (30 มกราคม 2560)

เดินทางมาถึงเรื่องสุดท้ายของบทเรียนการลบที่มีตัวตั้งมากว่า 10 กิจกรรมส่งท้ายในวันนี้จะเป็นการหาผลลัพธ์ของบัตรการลบที่ทีตัวตั้งมากกว่า 10 และผลลัพธ์ไม่เกิน 10 และการจัดกลุ่มการลบจำนวนสองจำนวนที่มีผลลบเท่ากันจากบัตรการลบ แล้วนำบัตรการลบที่มีผลลบเท่ากันมาจัดไว้เป็นกลุ่มๆ ซึ่งจะให้นักเรียนเล่นเกมเปิดบัตรการลบโดยมีกติกาอยู่ว่าให้นักเรียนนั่งหันหน้าเข้าหากันเป็นวงกลม แบ่งบัตรการลบคนละเท่าๆกัน คนที่เริ่มเล่นคนแรกจะได้บัตรมากกว่าเพื่อนหนึ่งใบ ถือบัตรการลบไว้ในมือโดยไม่ให้เพื่อนมองเห็นตัวเลขในบัตร แล้วให้คนแรกเริ่มหาผลลัพธ์ของบัตรการลบที่อยู่ในมือตนเอง หากมีผลลัพธ์เท่ากันสองใบ ให้วางหงายไว้บนโต๊ะ จากนั้นให้คนที่อยู่ทางซ้ายมือหยิบบัตรการลบของคนแรก แล้วหาผลลัพธ์ของบัตรการลบ หากมีผลลัพธ์เท่ากันสองใบให้วางลงบนโต๊ะ เล่นวนเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ชนะคือคนที่บัตรการลบในมือหมดเป็นคนแรก ซึ่งกลุ่มที่สามารถหาบัตรการลบได้ครบจะเป็นผู้ชนะ กิจกรรมนี้เป็นการให้นักเรียนได้ใช้วิธีคิดในแบบต่างๆมาหาคำตอบเพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)