งานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย.

พิกุล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา วงดนตรีลูกทุ่งเชียงกลมวิทยา ได้นำวงไปแสดงเวทีกลาง ทำให้ร.ร.เล็กๆของเราได้นำเสนอความสามารถและศักยภาพซึ่งเป็นการทำให้คนอื่นได้เห็น และรู้จักเรา มากขึ้น เด็กที่อยู่ห่างไกลตัวจังหวัด อยู่ใกล้ๆชายแดนแม่น้ำโขง...

การทำหน้าที่พิธีกร ก็เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนอการแสดง เพื่อให้มีความเข้าใจและดึงดูดให้ผู้ชม หรือบุคคลอื่นๆได้ เข้ามาดูมาชม ถือเป็นทักษะที่ต้องอาศัยการศึกษาค้นคว้า ฝึกฝน เทคนิค วิธีการ ข้าพเจ้า พร้อมด้วยนักเรียนอีก 2คนได้รับหน้าที่นี้...ทำให้ข้าพเจ้าได้เห็นการทำงานของ 2เด็ก ได้เห็นความพยายาม การใส่ใจ ความมั่นใจ การกล้าตัดสินใจและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่า ....การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการได้ลงมือทำ...เพราะจะเป็นประสบการณ์ที่ดี ส่งผลให้เขาสั่งสมประสบการณ์ติดตัวไปในอนาคต...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชะตาชีวิต



ความเห็น (0)