สอบกลางภาค 2 (20 มกราคม 2560)

สอบกลางภาควันที่ 2 วันสุดท้ายของการสอบ วันนี้เป็นการสอบวิชาที่ค้างอยู่ซึ่งเหลืออีกไม่กี่วิชา ทำให้มีเวลาว่างเยอะต้องหาแบบฝึกเสริมหรืองานให้นักเรียนได้ฝึกทำ เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย ในวันนี้ถ้าเทียบกับเมื่อวานแล้วรู้สึกว่าในวันนี้จะควบคุมชั้นเรียนได้ง่ายขึ้น เพราะเราเริ่มรู้วิธีในการเก็บนักเรียนแล้ว เพลงที่เคยสอนไปนักเรียนก็ร้องได้ทำให้ปฏิบัติกิจกรรมได้คล่องขึ้น วันนี้ก็เลยเหนื่อยน้อยกว่าวันที่ผ่านมาบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของ นางสาวณัฐิยากรณ์ เวชปัญญา (ภาคเรียนที่ 2/2559)ความเห็น (0)